СУПЕРМЕН НА ДЖЕМ ФМ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«
Супермен» на Джем FM

 

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції «Супермен» (надалі — Акція) є радіостанція Джем FM (ТРК «Золоті Ворота»).

Місце знаходження (юридична адреса):

04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 104а

Та ТОВ «АЛ-КО КОБЕР»

Юридична адреса:

07442, Україна, Броварський р-н,

Київська обл. смт. Велика Димерка,

вул. Броварська, 156

 

Мета Акції – збільшення слухацької аудиторії радіостанції Джем FM та популяризація ТМ Замовника

 

2. Участь в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та яким присвоєно ідентифікаційний номер платника податків, і які в Період проведення Акції виконали умови цих Правил (надалі «Учасник Акції»).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організатора та Виконавця Акції, а також їх близькі родичі (чоловік, дружина, діти, брати, сестри, батьки).

2.3. Учасник, який став переможцем акції не може, впродовж її проведення, брати в ній участь.

 

3. Тривалість Акції

3.1. Період проведення Акції: 25.11.19 р. по 20.12.19 р. включно.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції Джем FM по буднях о 09:50.   

 

4. Умови Акції                                 

4.1. Для участі в Акції потрібно першим додзвонитися в ефір Джем FM.

4.2. В ефірі звучить три хука (три відрізка пісень). Завдання учасника назвати виконавців усіх трьох треків.

4.3. Якщо учасник назвав одного, чи двох виконавців, то йому дістається втішний подарунок. У разі, якщо учасник назвав усіх трьох виконавців – головний подарунок.

 

5. Подарунок Акції 

5.1. Втішний подарунок – 1 сертифікат на 500 грн. у барбершоп.

5.2. Головний подарунок – 2 сертифікати по 500 грн. у барбершоп.

5.3. Подарунок акції можна забрати з моменту виграшу протягом 30 календарних днів за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська,104а у будні з 10:00 до 18:00. Для отримання Подарунку Учасник зобов'язаний надати копію свого паспорту та ідентифікаційного коду.

5.4. Якщо Подарунок не був забраний у вказаний термін, то радіостанція вважає, що переможець відмовився від отримання Подарунку Акції, та залишає за собою право не віддавати його йому у подальшому.

 

 

6. Переможці Акції:

6.1. Рішення про Переможця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.  

6.2. Переможці Акції  не можуть передати право на отримання подарунку іншими особам.

6.3. Всі подарунки Акції не підлягають обміну на будь-який еквівалент, в тому числі на грошовий.

 

7. Особливі умови

7.1. Особи, які стали переможцями будь-яких акцій на радіостанціях Джем ФМ, Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ та виграли подарунки, впродовж наступних 30 днів не мають права брати участь в акціях цих радіостанцій.

7.2. Переможець може отримати подарунок лише особисто. При отриманні Подарунку переможець зобов’язаний пред’явити оригінал паспорту.

7.3. У разі, якщо в Організатора виникнуть сумніви щодо особистої участі особи переможця у акції, Організатор має право звірити голос особи переможця, що прибула для отримання подарунку з голосом особи, яка брала участь в акції, якщо акція проводилася в прямому ефірі. У разі, якщо голоси не співпадають, або особа, що звернулася відмовляється від процедури звіряння голосів, такій особі буде відмовлено в отриманні подарунку.

7.4. Організатор має право відмовити у отриманні Подарунку Акції, якщо дані, повідомлені  особою безпосередньо під час проведення акції, не співпадають з даними особи, яка звернулася за отриманням подарунку. Такими даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.

7.5. Організатор має право відмовити особі в отриманні подарунку, якщо така особа в минулому, протягом останніх трьох років, порушувала правила, визначені в даному розділі при проведенні акцій і конкурсів на радіостанціях Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ, Джем ФМ.

7.6. Одна й та сама особа не може отримати більше одного подарунку Акції.

 

8. Інші умови.

8.1  У разі, якщо внаслідок порушення Учасником Акції  вимог розділів 2 та 7 цих Правил він/вона вважаються такими, що втратили право на отримання Подарунку Акції,  такий Подарунок Акції може, відповідно до рішення Організатора, бути перенесений на наступний ефір або ж не бути виданим нікому взагалі.

8.2. Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджуються з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, утому числі персональні дані Учасника можуть оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні активності Організаторів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організаторами доки не мине потреба, в тому числі оголошення даних Переможця в ефірі радіостанції Авторадіо та на Сайті. Згода вважається наданою з моменту надання персональних даних.

8.3.  У разі виявлення будь-яких помилок, неправильного розуміння, тлумачення або будь-якої іншої спірної ситуації,що стосуються в цілому Акції, або будь-якої його частини та / або цих Правил, рішення Організатору Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.4.  Офіційна версія цих Правил публікується на Сайті Джем FM: https://radioclub.ua/radio/jamfm

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті. 

 

Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном  Організатора (044) 377 55 98.

...
Основной эфир
Зараз лунає:
...
Другие станции