ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ЗИМА БЛИЗЬКО

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«
Зима близько» на Джем FM

 

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції «Зима близько» (надалі — Акція) є радіостанція Джем FM (ТРК «Золоті Ворота»).

Місце знаходження (юридична адреса):

04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 104а

Та ТОВ «СТОК ШИНА»

Юридична адреса:

04074, м. Київ, вул. Новомостицька, 25-A

 

Мета Акції – збільшення слухацької аудиторії радіостанції Джем FM та популяризація ТМ Замовника

 

2. Участь в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та яким присвоєно ідентифікаційний номер платника податків, і які в Період проведення Акції виконали умови цих Правил (надалі «Учасник Акції»).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організатора та Виконавця Акції, а також їх близькі родичі (чоловік, дружина, діти, брати, сестри, батьки).

2.3. Учасник, який став переможцем акції не може, впродовж її проведення, брати в ній участь.

 

3. Тривалість Акції

3.1. Період проведення Акції: з с 21.10.19 по 08.11.19 р. включно.

3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції Джем FM о буднях один раз на день о 09:50.  

 

4. Умови Акції                                 

4.1. Для участі в акції потрібно відправити смс на номер 7610 (перше слово «джем»), вказати своє ім’я та потрібний розмір шин.

4.2. Випадковим чином ми обираємо смс та дзвонимо його відправнику. Все, він стає переможцем. Йому дістається подарунок Акції.

 

5. Подарунок Акції 

5.1. С понеділка по четвер: даруємо можливість безкоштовного шиномонтажу в фірмовому шинному центрі Roadstone + послугу зберігання шин.

5.2. По п'ятницях (25 жовтня, 1 листопада, 8 листопада) даруємо комплект шин Roadstone.

 

6. Переможці Акції:

6.1. Рішення про Переможця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.  

6.2. Переможці Акції  не можуть передати право на отримання подарунку іншими особам.

6.3. Всі подарунки Акції не підлягають обміну на будь-який еквівалент, в тому числі на грошовий.

 

 

 

7. Особливі умови

7.1. Особи, які стали переможцями будь-яких акцій на радіостанціях Джем ФМ, Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ та виграли подарунки, впродовж наступних 30 днів не мають права брати участь в акціях цих радіостанцій.

7.2. Переможець може отримати подарунок лише особисто. При отриманні Подарунку переможець зобов’язаний пред’явити оригінал паспорту.

7.3. У разі, якщо в Організатора виникнуть сумніви щодо особистої участі особи переможця у акції, Організатор має право звірити голос особи переможця, що прибула для отримання подарунку з голосом особи, яка брала участь в акції, якщо акція проводилася в прямому ефірі. У разі, якщо голоси не співпадають, або особа, що звернулася відмовляється від процедури звіряння голосів, такій особі буде відмовлено в отриманні подарунку.

7.4. Організатор має право відмовити у отриманні Подарунку Акції, якщо дані, повідомлені  особою безпосередньо під час проведення акції, не співпадають з даними особи, яка звернулася за отриманням подарунку. Такими даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.

7.5. Організатор має право відмовити особі в отриманні подарунку, якщо така особа в минулому, протягом останніх трьох років, порушувала правила, визначені в даному розділі при проведенні акцій і конкурсів на радіостанціях Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ, Джем ФМ.

7.6. Одна й та сама особа не може отримати більше одного подарунку Акції.

 

8. Інші умови.

8.1  У разі, якщо внаслідок порушення Учасником Акції  вимог розділів 2 та 7 цих Правил він/вона вважаються такими, що втратили право на отримання Подарунку Акції,  такий Подарунок Акції може, відповідно до рішення Організатора, бути перенесений на наступний ефір або ж не бути виданим нікому взагалі.

8.2. Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджуються з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, утому числі персональні дані Учасника можуть оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні активності Організаторів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організаторами доки не мине потреба, в тому числі оголошення даних Переможця в ефірі радіостанції Авторадіо та на Сайті. Згода вважається наданою з моменту надання персональних даних.

8.3.  У разі виявлення будь-яких помилок, неправильного розуміння, тлумачення або будь-якої іншої спірної ситуації,що стосуються в цілому Акції, або будь-якої його частини та / або цих Правил, рішення Організатору Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.4.  Офіційна версія цих Правил публікується на Сайті Джем FM: https://radioclub.ua/radio/jamfm

8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті. 

 

Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном  Організатора (044) 377 55 98.

 

...
Основной эфир
Зараз лунає:
...
Другие станции