Узгодження часів в англійській мові

Узгодження часів в англійській мові називається Sequence of Tenses. Речення може містити одну або більше підрядних частин (Subordinate Clause). Підрядна частина речення не може існувати сама по собі – вона є доповненням до головної частини речення (Main Clause). Наприклад,  у реченні Jake told us that he bought a new sports car частина Jake told us є головною, а that he bought a new sports car – підрядною.

Крок перший – як узгоджуємо часи?

Перш за все, запам’ятайте просте правило – коли головне дієслово основної частини речення вжито в минулому часі, то дієслова підрядної частини теж вживаємо в минулому часі:

He said that he made a huge mistake. 

Також можливий варіант вживання майбутнього часу в минулому (Future in the Past):

Jessica assumed that no one would help her.

Ніби не важко, чи не так? Щоб ще більше полегшити вам завдання, пропонуємо ознайомитись з нашою допоміжною табличкою узгодження часів:

Узгодження часів

Головна частина

Підрядна частина

Present Simple + Future Simple

I believe…

that he will marry me.

Past Simple + 2nd Conditional 

I believed…

that he would marry me.

Present Simple + Present Perfect

I feel…

that she has insulted me.

Past Simple + Past Perfect 

I felt…

that she had insulted me.

Present Perfect + Present Simple

Mom has done everything…

that is good for her children.

Past Perfect + Past Simple

Mom had done everything…

that was good for her children.

Present Simple + Present Continuous 

John brags…

that he is going to New York. 

Past Present + Past Continuous 

John bragged… 

that he was going to New York.

Крок другий – винятки 

Зверніть увагу, що неозначена форма дієслова (інфінітив) та герундій (закінчення –ing) не підпадають під вище згадані правила змін часів. До прикладу:

Joshua needs to check his state of health. – Joshua needed to check his state of health. 

В обох випадках, не зважаючи на зміну часу з теперішнього на минулий, інфінітив to check залишається незмінним.

Michelle simply adores diving. – Michelle simply adored diving.

Подібним чином, герундій diving теж зберігається при зміні одного часу на інший. 

Крок третій – модальні дієслова

А як тоді бути з модальними дієсловами? Нумо розбиратись разом:

Залишаються незмінними 

Змінюються 

Would

could

should

ought to

might

Will – would

Can – could

May – might 

Must – had to

Розглянемо це правило на прикладах: 

Danny confirmed that he would support us financially in case of failure. 

She told me I had to submit my essay by 2 pm on Monday.

Nancy asked her mentor whether she should take more work.

Крок четвертий – слова-маркери

Для вашої зручності у більшості прикладів ми розпочинали підрядну частину речення з відносного займенника that, проте, це не єдине можливе слово-зв'язка. Ви також можете вживати такі маркери:

Відносні займенники 

Підрядні сполучники 

who

whose

whoever

whom

whomever

which

whichever

as

because

before

consequently

due to

provided that

since

therefore

unless

when, whenever

where, wherever

while

Розглянемо приклади вживання:

I knew when he had deceived all of us. 

Mr Brown informed us which car we might take. 

Nick says the truth because our teacher will lower his grades in another case. 

Підсумки 

Сподіваємось, цей урок допоміг вам заповнити «білі плями» у ваших знаннях і тепер вам буде неважко узгоджувати часи в англійському реченні. Наша школа англійської мови пропонує ще більше цікавих уроків, які ви зможете знайти у блозі нашого мовного центру, а також на наших курсах англійської, серед яких є чудова пропозиція – підготовка до широкого вибору міжнародних мовних іспитів. Рівень мови, затверджений складанням таких іспитів, відкриває для вас чимало можливостей. Наприклад, нова престижна робота у провідних компаніях світу. Тому закликаємо вас не зволікати та розпочинати вивчення англійської вже сьогодні!

...
Основной эфир
Зараз лунає:
...
Другие станции