ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА «ІСТОРІЇ ЗІ СМАКОМ»

   ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА «ІСТОРІЇ ЗІ СМАКОМ»

   Виконавець Акції: радіостанція «Ретро FМ» (ТОВ “Телерадіокомпанія “НМБ-Радіо”) (далі – «Виконавець»),  04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська,  104а.

   Замовник Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП СІТІ» юридична адреса: 49054, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31Г, офіс 101, адреса для листування: 49054, м. Дніпро, а/с 3307

   1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

   1.1. Стати учасниками Акції мають право фізичні особи, які досягли 18 років, та які обліковуються в податкових органах України у відповідності до чинного законодавства України.

   1.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організаторів Акції та їх близькі родичі.

   1.3. Участь в Акції обмежено-дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України;

   2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

   2.1. Період проведення Акції — з «1» травня 2020 року по «26» травня 2020 року включно, за виключенням вихідних, святкових, неробочих днів, днів пам’яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту – «Період проведення Акції»), а саме це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.

   2.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Ретро FМ» по всій мережі мовлення, по буднях, один раз на день - о 10:15.

   3. УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

   3.1. Щоб стати Учасником Акції та мати право претендувати на Подарунок Акції, необхідно в Період проведення Акції, необхідно зателефонувати до ефіру за студійним номером (044) 205-48-46.  Слухач, що зателефонував першим і стає Учасником гри.

   3.2. Ведучий озвучує коротку історію про один із ресторанів світу. А далі ставить питання, щодо розказаного. Ведучий пропонує три варіанти відповіді. Слухачеві у прямому ефірі потрібно обрати правильну. Якщо учасник дає правильну відповідь, він стає Переможцем та отримує Подарунок, що зазначений в п. 4.1 даних Правил.

   3.3. У разі якщо Учасник гри не дає правильну відповідь на запитання ведучого, він не отримує право на отримання Подарунку Акції.

   3.4. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунок, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право відмови у видачі Подарунку Акції без будь-яких пояснень або повторного визначення Переможця Акції.

   4. ПОДАРУНОК АКЦІЇ

   4.1. Продукція Партнера проекту.

   4.2. Заміна Подарунку Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну  не підлягає.

   4.3. Учасник може стати Переможцем та отримати право на Подарунок лише 1 (один) раз протягом даної Акції.

   5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

   7.1. Організатори зобов’язуються надати Переможцю подарунок в разі перемоги.

   5.2. Для отримання Подарунку акції  Учасник зобов'язаний надати копію паспорту та ідентифікаційного коду.

   5.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Подарунку.

   5.4. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Акції, що одержав право на отримання Подарунку, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Подарунки видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Акції.

   6. ПРАВОВІ УМОВИ

   6.1. Факт участі в Акції, означає згоду Учасника Акції з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

   6.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.

   В розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Виконавець є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

   Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції.

   Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

   Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний  повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

   Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

   6.3. Для отримання Подарунку в рамках цієї Акції, Учасник Акції має надати  інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

   6.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.

   7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

   7.1. Особи, які стали переможцями будь-яких акцій на Ретро FM та виграли подарунки, не мають права брати участь в акціях радіостанції  впродовж наступних 30 днів.

   7.2. Забороняється участь в Акції з використанням ліній зв’язку, що дозволяють здійснювати дзвінки одночасно кількома абонентами з одного телефонного номера. Якщо після оголошення переможця буде виявлено, що з номера з якого він телефонував одночасно надходили інші дзвінки, такому переможцю буде відмовлено у видачі Подарунку.

   7.3. Переможець Акції може отримати Подарунок Акції лише особисто. При отриманні Заохочення переможець зобов’язаний пред’явити оригінал паспорту.

   7.4. У разі, якщо у Виконавця виникнуть сумніви щодо особистої участі особи переможця у акції, організатор має право звірити голос особи, що прибула для отримання Подарунку з голосом особи, яка брала участь в Акції, якщо Акція проводилася в прямому ефірі. У разі якщо голоси не співпадають, або особа, що звернулася відмовляється від процедури звіряння голосів, такій особі буде відмовлено в отриманні Подарунку.

   7.5. Виконавець має право відмовити у отриманні Подарунку Акції, якщо дані, повідомлені  Учасником безпосередньо під час проведення акції не співпадають з даними особи, яка звернулася за отриманням Подарунку. Такими даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.

   7.6. Виконавець має право відмовити особі в отриманні подарунку, якщо такій особі раніше, впродовж минулих трьох років, відмовляли в отриманні подарунку на підставах, зазначених в цьому розділі при проведенні конкурсів (акцій, розіграшів) на радіостанціях «Ретро FM», «Авторадіо», «NRJ», «Радіо П’ятниця».

   8. ІНШІ УМОВИ.

   8.1. Беручи участь в Акції, її учасники дають згоду на використання їх персональних даних при оголошенні переможця в ефірі радіостанції «Ретро FM», а також використовувати власні персональні дані у будь який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

   8.2. Переможці Акції дають згоду на передачу своїх персональних даних Організатору для подальшого отримання Подарунку.

   8.3. Виконавець залишає за собою право відмовити у видачі Подарунку, якщо Переможець не досяг 18 років, в тому числі ненадання документів вказаних в п. 5.2. цих Правил.

   8.4. Виконавець не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.

   8.5. Виконавець не несе відповідальності за несправності / пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв'язку, відсутність телефонного зв'язку та інших засобів зв'язку, що використовуються під час проведення гри, в тому числі за збої під час експлуатації, та рівно за дії та роботу операторів зв'язку і якість наданих ними послуг , та / або дії будь-яких третіх осіб.

   8.6. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися до Виконавця Акції за телефоном (044) 377-55-95.