ПРАВИЛА АКЦІЇ А-95.6

   ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
   «
   А-95.6» на Джем FM

    

   1. Загальні положення

   1.1. Організатором Акції «А-95.6» (надалі — Акція) є радіостанція Джем FM (ТРК "Золоті Ворота").

   Місце знаходження (юридична адреса):

   04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 104а

   Мета Акції – збільшення слухацької аудиторії радіостанції Джем FM, підтримка позитивного іміджу радіостанції.

    

   2. Участь в Акції

   2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні  дієздатні фізичні особи - громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та яким присвоєно ідентифікаційний номер платника податків, які в Період проведення Акції виконали умови цих Правил (надалі «Учасник Акції»).

   2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь – працівники Організатора та Виконавця Акції, а також їх близькі родичі (чоловік, дружина, діти, брати, сестри, батьки).

   2.3. Учасник, який став переможцем акції не може, впродовж її проведення, брати в ній участь.

    

   3. Тривалість Акції

   3.1. Період проведення Акції: у будні з 12.02.18 по 20.04.18 включно (окрім державних вихідних – 8 березня та 9 квітня (Пасха))

   3.2. Акція проводиться в ефірі радіостанції «Джем FM» чотири рази на день.

    

   4. Умови Акції                                 

   4.1. В ефірі Джем FM, в довільний час звучать питання з трьома варіантами відповіді. Щодня звучить чотири питання. Слухач повинен відправити свій варіант вірної відповіді в смс на номер 7610, перше слово вказати «фан» та своє ім’я. 

   4.2. Хто перший прислав вірну відповідь, той і стає переможцем. Його ім’я оголошується в ефірі впродовж години після того, як питання було задано. Кожному переможцю дістається подарунок акції, вказаний в п.5.2.

    

   5. Подарунок Акції 

   5.1. Загальний призовий фонд – 2 000 літрів бензину.

   5.2. Подарунок переможцю – 10 л палива.

   5.3. Подарунок акції можна забрати з моменту виграшу протягом 30 календарних днів за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська,104а у будні з 10:00 до 18:00. Для отримання Подарунку Учасник зобов'язаний надати копію свого паспорту та ідентифікаційного коду.

   5.4. Якщо Подарунок не був забраний у вказаний термін, то радіостанція вважає, що переможець відмовився від отримання Подарунку Акції, та залишає за собою право не віддавати його йому у подальшому.

    

   6. Переможці Акції:

   6.1. Ім’я Переможця Акції оголошуються безпосередньо в ефірі радіостанції «Джем FM» під час проведення розіграшу. Рішення про Переможця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.  

   6.2. Переможці Акції  не можуть передати право на отримання подарунку іншими особам.

   6.3. Всі подарунки Акції не підлягають обміну на будь-який еквівалент, в тому числі на грошовий.

    

   7. Особливі умови

   7.1. Особи, які стали переможцями будь-яких акцій на радіостанціях Джем FМ, Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ та виграли подарунки, впродовж наступних 30 днів не мають права брати участь в акціях цих радіостанцій.

   7.2. Забороняється участь в акції з використанням ліній зв’язку, що дозволяють здійснювати дзвінки одночасно кількома абонентами з одного телефонного номера. Якщо після оголошення переможця буде виявлено, що з номера з якого він телефонував одночасно надходили інші дзвінки, такому переможцю буде відмовлено у видачі подарунку.

   7.3. Переможець може отримати подарунок лише особисто. При отриманні Подарунку переможець зобов’язаний пред’явити оригінал паспорту.

   7.4. У разі, якщо в Організатора виникнуть сумніви щодо особистої участі особи переможця у акції, Організатор має право звірити голос особи переможця, що прибула для отримання подарунку з голосом особи, яка брала участь в акції, якщо акція проводилася в прямому ефірі. У разі, якщо голоси не співпадають, або особа, що звернулася відмовляється від процедури звіряння голосів, такій особі буде відмовлено в отриманні подарунку.

   7.5. Організатор має право відмовити у отриманні Подарунку Акції, якщо дані, повідомлені  особою безпосередньо під час проведення акції, не співпадають з даними особи, яка звернулася за отриманням подарунку. Такими даними є прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону і місце проживання.

   7.6. Організатор має право відмовити особі в отриманні подарунку, якщо така особа в минулому, протягом останніх трьох років, порушувала правила, визначені в даному розділі при проведенні акцій і конкурсів на радіостанціях Джем FМ, Авторадіо, Наше Радіо, Ретро ФМ, Радіо П’ятниця, NRJ.

   7.7. Одна й та сама особа не може отримати більше одного подарунку Акції.

    

   8. Інші умови.

   8.1  У разі, якщо внаслідок порушення Учасником Акції  вимог розділів 2 та 7 цих Правил він/вона вважаються такими, що втратили право на отримання Подарунку Акції,  такий Подарунок Акції може, відповідно до рішення Організатора, бути перенесений на наступний ефір або ж не бути виданим нікому взагалі.

   8.2. Беручи участь у Акції, Учасник розуміє та погоджуються з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника можуть оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні активності Організаторів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду на таку обробку персональних даних з метою вільного поширення і використання Організаторами доки не мине потреба, в тому числі оголошення даних Переможця в ефірі радіостанції «Джем FМ» та на Сайті. Згода вважається наданою з моменту надання персональних даних.

   8.3.  У разі виявлення будь-яких помилок, неправильного розуміння, тлумачення або будь-якої іншої спірної ситуації,що стосуються в цілому Акції, або будь-якої його частини та / або цих Правил, рішення Організатору Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

   8.4.  Офіційна версія цих Правил публікується на Сайті Джем FМ:

   radioclub.ua/radio/jamfm

   8.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті radioclub.ua/radio/jamfm

    

   Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном  Організатора (044) 377 55 98.